ДПУИ СИКОМ доо е основана во 1993 година. 

Увозници и дистрибутери сме и на електро опрема од hager – Франција.

Од 1993 година сме први увозници и дистрибутери на пенкала од програмата на PILOT – Јапонија – а подоцна и на  ZEBRA и Caran D’ache  од Швајцарија.

 

 

sikom, sikom mk, sikom skopje, sikom dooel, sikom nenad, pilot.mk, zebra mk, hager mk, hager.com.mk, pilot.com.mk, pilot mk , pilot pen mk,